Jouw mailings en pakjes CO2-neutraal geleverd binnen België

CO2 compensatie

Jouw mailings en pakjes CO2-neutraal geleverd binnen België

Met klimaatneutrale zendingen wint het milieu. En jij ook. Want vandaag verwachten je klanten dat je duurzaam onderneemt.
Daarom compenseren we zelf de CO<sub>2</sub>-uitstoot die we (nog) niet kunnen vermijden:

  • Voor alle pakjes binnen België
  • Voor alle Clean Mail, Contract Brieven en Direct Mail afgegeven in onze (Hyper) MassPost Centra

Hoe we CO2-mpenseren?

Vandaag

Klimaatneutrale uitreiking van post en pakjes

Tegen 2030

Minstens 55% minder CO2 uitstoten

Tegen 2040

Een netto-nuluitstoot bereiken

CO2-compensatie

Wat met de CO2 die we nog niet kunnen vermijden? Die compenseren we met onze steun aan ambitieuze projecten. In Turkije en India vermindern we mee hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dragen we bij aan een schonere toekomst.

Meer over het project in India

Meer over het project in Turkije

CO2 compensatie
CO2 neutrale levering

Informeer je klanten met een CO2-neutraal label

Toon je engagement voor het milieu met ons CO2-neutraal label of dat van onze partner CO2logic op je mailings, pakjes, website of webshop. Hierdoor worden ook jullie klanten bewust van het milieuprogramma waarop wordt ingezet. Op het einde van het jaar krijgen alle contractuele Mail klanten een certificaat toegestuurd voor de deelname aan het CO2-compensatie programma. Dat certificaat kan je ook in je bedrijfscommunicatie gebruiken.

Download het CO2-neutraal label

Waar breng ik het CO2-neutraal label aan op mijn mailing?

Je kan het label op de volgende zones van je brief aanbrengen:

Zone 3: de frankeer- en afstempelzone
Zone 4: de vrije zone voor de afzender
Zone 7 - de semivrije zone voor de afzender

Meer praktische informatie kan je vinden in de Masspost gids.

Hoeveel kost het om de CO2-uitstoot van mijn zendingen te compenseren?

Je hoeft niks meer te betalen voor onze klimaatneutrale leveringen.
Wij nemen de compensatie volledig voor onze rekening.

Meer over onze duurzame initiatieven