Cash Uitbetaling

Nationale postwissel

Tabs

Intro

Cash uitbetaling aan een begunstigde in België.

U overhandigt aan De Post een geldsom ( muntstukken of bankbiljetten in EURO) en vraagt om het volledige bedrag cash aan de begunstigde te overhandigen.

De bestemmeling zal een nationale postwissel in de postbus ontvangen, die hij aan zijn postkantoor aanbiedt om het getransfereerde bedrag cash te ontvangen.

  • Het bedrag wordt integraal en onmiddellijk aan de begunstigde betaald. Het volstaat om de identificatiecode van de postwissel aan de begunstigde mee te delen.
  • Eenvoudig : een rekening bij de bpost bank is niet noodzakelijk : het geld kan rechtstreeks aan de loketbediende worden overhandigd
Tarieven
Raadpleeg de tarieven voor financiële postdiensten op onze tarievenpagina.