Adressed mail checker

Geeft onze definitie nog geen duidelijk beeld van hetgeen wordt toegelaten als DM? Doe dan de test hieronder voor een informatieve check. Het soort zending (wenskaarten, verjaardagskaarten, agenda’s, kalenders, stalen, enz…) is niet doorslaggevend om toegang te verschaffen tot de Direct Mail tarieven. Het zijn de inhoud en de objectieven van de zending die belangrijk zijn.

v.b.: Een mededeling met een expliciet commercieel en publicitair of relationeel karakter die in de vorm van een kaart of kalender wordt verstuurd, kan van de Direct Mail-tarieven genieten. Omgekeerd zal een kaart of een kalender die verstuurd wordt zonder een commerciële expliciete mededeling geen toegang verschaffen tot de Direct Mail-tarieven van bpost.

LET OP: Bij alle "gemengde" boodschappen, m.a.w. boodschappen waarbij er tegelijkertijd delen recht geven op een Direct Mail-tarieven van bpost en delen recht geven op het brieven tarief, kunnen niet in aanmerking komen voor Direct Mail-tarieven van bpost. Bij enige twijfel of onduidelijkheid kan u altijd de definitie hier raadplegen.

Tot welke doelgroep is uw geadresseerde campagne gericht?
Wat is het hoofddoel van uw boodschap?
Betreft het een uitdrukkelijk commercieel aanbod dat uitsluitend de verkoop beoogt aan de bestemmeling van producten en diensten die tot het assortiment van de afzender behoren?

Voorbeelden:
Commercieel aanbod, verlenging van een abonnement, cross-selling of uitbreiding van een betalende dienst. (Voorstel van een aanvullende verzekering of uitbreiding van de dekking, overgang van een uniek product naar een multi-productenpakket, overgang van klassieke Burgerlijke Aansprakelijkheid naar een Omnium, ...). Promotieaanbod of catalogus, peterschap met een aanbod, uitnodiging voor een seminarie of evenement of een al dan niet betalende training, enz…

Betreft het een reclameboodschap waarin de voordelen van de producten/diensten,die behoren tot het assortiment van de afzender, worden aangeprezen en die wordt verstuurd buiten enige contractuele relatie met de bestemmeling?

Voorbeelden:
Herinnering aan de voordelen van het verkochte product en van de diensten die vermeld worden bij de aankoop, het abonnement, het lidmaatschap of de inschrijving enz. Promotie of de lancering van een productengamma, enz…

Betreft het een verzending van:
  • Een uitnodiging voor een handelsbeurs of een evenement waar de producten of diensten van de afzender kunnen worden voorgesteld ter promotie?
  • Verzending van een uitnodiging om op vrijwillige basis deel te nemen aan een onderzoek of aan een marktstudie?
  • Een oproep tot giften voor goede doelen?

Voorbeelden:
Uitnodiging voor een tentoonstelling, opendeurdagen ter ondersteuning van de producten en diensten van de verzender, enz. Voorstel om deel te nemen aan een studie over consumptie enz. Geldinzameling om een humanitaire actie te ondersteunen of ten behoeve van de slachtoffers van een ramp, enz…

Betreft het een mededeling met of zonder expliciet commercieel aanbod gericht op het positief beïnvloeden van de relatie met de klant/geadresseerde door middel van gepersonaliseerde communicatie?

Voorbeelden:

  1. Communicatie gericht op het vieren van belangrijke momenten, zoals Verjaardagen van de geadresseerde, de kinderen van de geadresseerde, van het merk of van het contract ; Feestdagen (Kerstmis, Nieuwjaar, Valentijn, Moederdag, … ) ; belangrijke sleutelmomenten in het leven van de geadresseerde (afstuderen, rijbewijs halen, eerste huis, huwelijk, geboorte van een kind,...) of uitnodigingen.
  2. Communicatie gericht op de levenscyclus van de klant, zoals Welkomstberichten/geschenken en bedankingen na een verkoop of een gift ; Sorry/verontschuldigingen na een behandeling van een klacht ; Een bericht om aan de klant te zeggen dat je hen mist ; Herinnering aan de voordelen van een bestaand abonnement of van een lidmaatschap ; Communicatie die nergens aan gelinkt is, maar met als hoofdreden om aan de consument te laten zien dat je om hen geeft

 

Betreft het een nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen wordt verstuurd, naar bestemmelingen die met de afzender in verband staan (bv.: burgers, werknemers, leden, abonnees, …), die minstens 30 % redactionele artikels bevatten en minstens één keer per jaar verschijnt en verstuurd wordt (De periodiciteit dient expliciet vermeld te staan op de voorpagina van de publicatie)?

Dit betreft dus niet de jaarboeken, telefoonlijsten of andere administratieve lijsten.

Voorbeelden:
Jaarverslagen, bedrijfsmagazines, nieuwsbrieven, van een Club of vereniging enz...

Gaat het uitsluitend om een gratis getrouwheidskaart die recht geeft op een gratis loyaliteit- en spaarsysteem waarmee u recht heeft op een uitgestelde korting op het assortiment van de verzender of een puntenoverzicht of een gratis lidkaart die u recht geeft op bepaalde voordelen?
Betreft het een mededeling verzonden in het kader van de uitvoering van een contract (met inbegrip van abonnement, lidmaatschap, aansluiting, enz)?

Voorbeelden:
Rekeninguittreksels, rekeningoverzicht of facturen, fiscaal attest; Opvolging van een levering, bericht van een tekort in stock, gebruikershandleidingen, opvolging van en wedstrijd, resultaten van een enquête, bijwerking of wijziging van het verkochte product of van de dienst die in gebruik is, tariefwijziging ; Permanente en definitieve wijziging van de openingsuren, verhuizing/sluiting van kantoren of verkooppunten; Wijziging aan de website of klantenomgeving/portaal ; Verandering of herinnering aan de contactgegevens van de contactpersoon ; Digipass, kaartlezer of andere tool die het gebruik van het product/de dienst in kwestie vereenvoudigt of verbetert inclusief het aanprijzen van de apps of het klantenportaal; Versturen van een lidkaart bij een betalend lidmaatschap….

Betreft het een nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen wordt verstuurd, naar bestemmelingen die met de afzender in verband staan (bv.: burgers, werknemers, leden, abonnees, …), die minstens 30 % redactionele artikels bevatten en minstens één keer per jaar verschijnt en verstuurd wordt (De periodiciteit dient expliciet vermeld te staan op de voorpagina van de publicatie)?

Dit betreft dus niet de jaarboeken, telefoonlijsten of andere administratieve lijsten.

Voorbeelden:
Jaarverslagen, bedrijfsmagazines, nieuwsbrieven, van een Club of vereniging enz...

Betreft het een mededeling verzonden in het kader van de uitvoering van een contract (met inbegrip van abonnement, lidmaatschap, aansluiting, enz)?

Voorbeelden:
Rekeninguittreksels, rekeningoverzicht of facturen, fiscaal attest; Opvolging van een levering, bericht van een tekort in stock, gebruikershandleidingen, opvolging van en wedstrijd, resultaten van een enquête, bijwerking of wijziging van het verkochte product of van de dienst die in gebruik is, tariefwijziging ; Permanente en definitieve wijziging van de openingsuren, verhuizing/sluiting van kantoren of verkooppunten; Wijziging aan de website of klantenomgeving/portaal ; Verandering of herinnering aan de contactgegevens van de contactpersoon ; Digipass, kaartlezer of andere tool die het gebruik van het product/de dienst in kwestie vereenvoudigt of verbetert inclusief het aanprijzen van de apps of het klantenportaal; Versturen van een lidkaart bij een betalend lidmaatschap….

Betreft het een administratieve mededelingen of mededelingen die krachtens de wet de verplichte reglementering moeten worden verzonden of die een verplichting of juridische gevolg inhouden voor de bestemmeling of de afzender?

Voorbeelden:
Uitnodiging voor een algemene vergadering, reglement of administratieve tekst, fiscaal attest, herinnering aan verplichtingen of procedures, belastingaangifte, proces-verbaal, aanmelding pensioen, uitnodiging voor autokeuring, verzending van de groene kaart/inschrijvingsbewijs, informatie over de openbare werken, verzekeringsdocumenten, enz.

Betreft het een mededeling die volgt op de verkoop/bestelling van een product, dienst, service, gift of zending die volgt op een aanvraag van de bestemmeling?

Voorbeelden:
Factuur, creditnota, betalingsherinnering, bevestiging van bestelling/betaling, opvolging van een levering, fiscaal attest, bericht over onvoldoende voorraad, handleidingen, opvolging van wedstrijden en het versturen van de gewonnen goederen of bestellingen in het kader van een commerciële actie, onderzoeksresultaten.

Betreft het een mededeling verzonden in het kader van de uitvoering van een contract (met inbegrip van abonnement, lidmaatschap, aansluiting, enz)?

Voorbeelden:
Rekeninguittreksels, rekeningoverzicht of facturen, fiscaal attest; Opvolging van een levering, bericht van een tekort in stock, gebruikershandleidingen, opvolging van en wedstrijd, resultaten van een enquête, bijwerking of wijziging van het verkochte product of van de dienst die in gebruik is, tariefwijziging ; Permanente en definitieve wijziging van de openingsuren, verhuizing/sluiting van kantoren of verkooppunten; Wijziging aan de website of klantenomgeving/portaal ; Verandering of herinnering aan de contactgegevens van de contactpersoon ; Digipass, kaartlezer of andere tool die het gebruik van het product/de dienst in kwestie vereenvoudigt of verbetert inclusief het aanprijzen van de apps of het klantenportaal; Versturen van een lidkaart bij een betalend lidmaatschap….

Betreft het administratieve mededelingen of mededelingen die krachtens de wet de verplichte reglementering moeten worden verzonden of die een verplichting of juridische gevolg inhouden voor de bestemmeling of de afzender?

Voorbeelden:
Uitnodiging voor een algemene vergadering, reglement of administratieve tekst, fiscaal attest, herinnering aan verplichtingen of procedures, belastingaangifte, proces-verbaal, aanmelding pensioen, uitnodiging voor autokeuring, verzending van de groene kaart/inschrijvingsbewijs, informatie over de openbare werken, verzekeringsdocumenten, enz.

Betreft het een mededeling waarvan de inhoud strikt persoonlijk of vertrouwelijk is met inbegrip van alle types bankkaarten, kaarten voor toegang tot bepaalde producten/diensten, betalende aansluitingskaarten, betalende lidmaatschapskaarten, betalende voordeelkaarten, visitekaartjes, voordeelkaarten, enz.?

Voorbeelden:
Medische attesten, examenresultaten, schoolrapporten, sportattesten, betalende getrouwheidskaarten of kaarten die gebruikt worden als betaal- of creditkaart, enz.

Betreft het zendingen van materiaal dat onmiddellijk in cash kan worden omgewisseld (het betreft dus geen kortingsbon)?

Voorbeelden:
Maaltijdcheques, dienstencheques, enz.

Gaat het uitsluitend om een gratis getrouwheidskaart die recht geeft op een gratis loyaliteit- en spaarsysteem waarmee u recht heeft op een uitgestelde korting op het assortiment van de verzender of een puntenoverzicht of een gratis lidkaart die u recht geeft op bepaalde voordelen ?
Betreft het niet-commerciële preventie- en sensibiliseringsmededeling van algemeen belang, gericht tot het grote publiek, met als doel het gedrag te wijzigen of aan te zetten tot actie, al dan niet verstuurd door een publieke instantie?

Voorbeelden:
Opsporingstest voor kanker, aanzetten tot selectief sorteren, energiebesparingen, verkeerspreventie, bloedgift enz.

Op basis van uw antwoorden is de mailing onderhevig is aan het Direct Mail – tarief van bpost.

Op basis van uw antwoorden is de mailing onderhevig is aan het brieventarief van bpost.

Helaas kan de tool op basis van uw antwoorden de zending niet bepalen en raden wij u aan uw validatie rechtstreeks via e-Masspost aan te vragen.