Uitgestelde vergoeding

Frankering voor openbare besturen (UV/RD)

Uitgestelde vergoeding is een frankeerwijze die is voorbehouden voor bepaalde Belgische openbare besturen.

Openbare besturen die de toelating hebben om hun post met U.V. te frankeren, versturen hun administratieve briefwisseling in omslagen met op de voorzijde in de rechterbovenhoek de letters U.V.

Deze frankeermethode is geldig voor zo goed als alle soorten zendingen, behalve internationale.

 • Flexibiliteit :Frankeer alle soorten binnenlandse zendingen:
  • Prior- en Non Prior-brieven
  • Aangetekende en RP-zendingen – met of zonder bericht van ontvangst
  • Tijdschriften
  • Zendingen tegen voorkeutarieven of conventionele tarieven
 • Nabijheid :Geef uw zendingen af in elke postkantoor of via een afhaling door bpost.
 • Makkelijke voorbereiding: Slechts een beperkte voorbereiding vereist.
 • Ontvang een maandelijkse factuur op basis van de afgiften die u deed. Zo houdt u uw kosten onder controle.

Uitgestelde vergoeding

Wie kan van deze frankeerwijze gebruik maken?

Volgens het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 is de frankeerwijze U.V. voorbehouden voor de administratieve briefwisseling van bepaalde Belgische overheidsdiensten:

 • De Raad van State
 • Het Rekenhof
 • De Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • De Hoven
 • De Rechtbanken
 • De Auditoraten en Parketten
 • De ministeriële kabinetten en departementen van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen,
 • De provincies
 • De gewestelijke economische raden en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
 • De instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954

UV is een frankeermethode zoals postzegels en frankeermachines, waarbij geen specifieke tarieven gelden maar waarbij de zendingen tegen het volledige tarief aangerekend worden. Net als alle andere klanten van bpost kan u wel voorkeurtarieven ofconventionele tarieven genieten indien u zendingen (aantal, type en formaat) aan de voorwaarden voor deze tarieven voldoen.


Nieuwe wettelijke verplichting rond om het frankeermerk UV/RD

Volgens de wet moeten de geadresseerde postzendingen een herkenningsteken dragen aan de hand waarvan de aanbieder van de dienst die deze zending heeft behandeld (bpost), kan worden bepaald.
Om deze wettelijke verplichting na te leven, vraagt bpost u derhalve om de omslagen die u gebruikt voor uw UV-zendingen (Uitgestelde Vergoeding) te voorzien van een dergelijk herkenningsteken dat in het UV-logo wordt verwerkt.
De nieuwe logos met dat herkenningsteken is hier te vinden en moet op Brieven boven rechts gedrukt worden:

Bij uw volgende bestelling van omslagen, gelieve het nieuwe logo te gebruiken.
Om u toe te laten uw voorraad omslagen te blijven gebruiken, is er een overgangsperiode voorzien die loopt tot eind december 2017*. Daarna zullen wij geen afgiftes meer aanvaarden met omslagen die niet voorzien zijn van het nieuwe logo.
Vanaf 1 Januari 2018, zullen uw UV-zendingen met het oude frankeermerk niet meer aanvaard worden : het huidige frankeermerk laat niet toe om Bpost als aanbieder van de dienst te identificeren.


Vorig frankeermerk U.V.                                                                                       Nieuw frankeermerk U.V.
RD-fr.jpg                                                                                                        

Bemerking : *Als een bevoegde instantie vóór het einde van de bovenvermelde overgangsperiode zou tussenkomen om het gebruik van omslagen die niet voorzien zijn van een herkenningsteken te verbieden, dan zullen we contact met u opnemen om samen een alternatieve oplossing te bedenken zodat u uw resterende omslagen vóór de bovenvermelde datum zou kunnen opgebruiken.