Verkiezingen 2019

Raadpleeg onze FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Hebt u zelf een vraag die u niet terugvindt? Aarzel dan niet om ons te contacteren via 02 278 50 78 (weekdagen van 8u30 tot 16u30.) of verkiezingen@bpost.be

Op elke zending moet de melding ‘verkiezingsdrukwerk’ staan, alsook de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever (fysiek persoon).

In art 48 § 3 van KB houdende reglementering van de postdienst staat : 'op de voorzijde van niet-geadresseerde verkiezingsdrukwerken en op de adreszijde van de geadresseerde verkiezingsdrukwerken moet via onuitwisbare stof de melding “verkiezingsdrukwerk” aangebracht worden.'

bpost mag geen controles doen op de inhoud van de huis-aan-huis folder en/of brieven.

bpost is verplicht verkiezingsdrukwerk te verdelen in alle brievenbussen.

In verkiezingsperiodes zijn postbodes verplicht het verkiezingsdrukwerk van de verschillende partijen en kandidaten te verdelen in élke brievenbus – dus ook in die met een ‘geen reclame’ sticker.

De overheid gaat er van uit dat alle stemgerechtigden gelijk moeten geïnformeerd kunnen worden vóór de verkiezingen.

Afhankelijk van de aantallen & reservatiemethode kunt u:

In een Masspost (Hyper)Centrum:

Huis-aan-huis folders of vanaf 500 geadresseerde zendingen besteld via webtool (via e-Masspost aangekondigd) of telefonische bestelling; zijn af te geven in een Masspost (Hyper)Centrum.

Of in een lokaal postkantoor:

Bij max. 10 000 stuks deur-aan-deur folders en/of 3000 geadresseerde zendingen; in een erkend postkantoor (niet in postpunten noch in zegelwinkels)

Bovendien is de uitreikingszone van de deur-aan-deur folders niet groter dan de geografische zone die wordt bediend door het postkantoor.

Afgifte de dag voor de verdeling voor 12 uur zoals afgesproken bij de reservering & planning

In de laatste 40 dagen voor de verkiezingen is het tarief 50% van het standaard tarief van huis-aan-huis folderbedeling.

Dit standaardtarief is van toepassing voor een dringende communicatie in alle brievenbussen (bvb. bij met nationale rampen, overlijdensberichten,…) waarvoor er geen rekening wordt gehouden met de beperkte plannings- en bedelingscapaciteit van bpost. Dit kan ervoor zorgen dat er een overschrijding is van de max. 3 folders die dagelijks kunnen bedeeld worden met Distripost.

Tarief per exemplaar
0 g - 25 g €0,090
+ 25 g - 50 g €0,106
+50 g - 75 g €0,131
+75 g - 100 g €0,209
+100 g - 130 g €0,281
Tarieven excl. btw (21%)

In de laatste 40 dagen voor de verkiezingen is het tarief 50% van het standaard tarief dat van toepassing is op non-prior zendingen.

Het bedraagt 0,46€ voor genormaliseerde zendingen.

Een genormaliseerde zending voldoet aan volgende criteria
  • Rechthoekig; de minimum verhouding tussen de lengte en de breedte van de brief is 1,2
  • Frankering in rechterbovenhoek (voorzijde)
  • Minimumafmetingen: 90 x 140 mm x dikte 0,15 mm
  • Maximumafmetingen: 125 x 235 mm x dikte 5 mm
  • Maximumgewicht: 50 g

Vanaf 1 maart is de verkiezingspostzegel beschikbaar voor aankoop in postkantoren (niet in postpunten) en in de e-shop

De verkiezingspostzegel kan enkel gebruikt worden in de 40 dagen voor de verkiezingen. Dus vanaf 15 april tot & met 21 mei 2019 (want bedeling (D+3)). Buiten deze periode is deze zegel niet geldig en zal briefwisseling terug naar afzender gestuurd worden.

Gelieve bij grote bestellingen op voorhand het kantoor te raadplegen ivm voldoende stock

Er moet op de brief op de plaats van de frankering de melding ‘Portvrijdom’ staan.

Bovendien moet duidelijk zijn waarom men zich beroept op het ‘portvrijdom’. De melding ‘kieswet’ is een geldige reden om van ‘portvrijdom’ te genieten.

Dit vereist wel dat de electorale hoedanigheid van de bestemmeling duidelijk moet beschreven zijn : bvb. men stuurt een brief naar de voorzitter van het kies- of telbureau in antwoord op een oproeping als bijzitter of bvb. het is een brief vanwege de gemeente naar alle vreemdelingen om zich in te schrijven op de kieslijst.

Ja, de melding portvrij kan tweetalig vermeld staan. Moet perfect leesbaar zijn met het blote oog. Hoogte van de tekens > 1,5 mm.

De tekst moet binnen de voorziene plaats voor frankering staan (zone 3 op tekening).

Lengte rechthoek = 74 mm vanaf de rechterrand van de enveloppe of kaart

Breedte van de rechthoek = 20 mm (indien de zending kleiner dan 11 cm breed is) of 40 mm vanaf de bovenrand van de enveloppe