Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening door bpost


  • Bijzondere Voorwaarden Pay@finpost PRC Federale Overheid
  • Bijzondere Voorwaarden Verbinding Systeem Isabel PRC Federale Overheid
  • Bijzondere Voorwaarden e-Mass Payments Channel PRC Federale Overheid

N.B.: De Bijzondere Voorwaarden Pay@Finpost, Verbinding Systeem Isabel & e-Mass Payments Channel voor de PRC van de Federale Overheden kunnen worden verkregen:

  • Middels een gewone, ongefrankeerde brief, gericht aan het correspondentieadres: Financiële Post, Dienst Postrekeningen-courant, 1100 Brussel;
  • Middels een e-mail aan postal.accounts@bpost.be; of

Raadpleeg ook de website www.bpost.be voor meer informatie over de producten en diensten die worden aangeboden door bpost bank.