Hoe stelt u een correct adres op?

Stel uw adressen op volgens de regels van de kunst voor een snelle en correcte behandeling van uw zendingen

Help ons u beter van dienst te zijn!

De juiste post in de juiste brievenbus? Dat is gewoon een kwestie van enkele eenvoudige regeltjes die u in acht neemt bij het opstellen van uw adressen. De voordelen zijn talrijk:

 • Optimale sortering en uitreiking van de zendingen
 • Kleiner risico op fouten of vertraging
 • Lagere logistieke kosten wegens onbestelbare zendingen
 • Communicatiebudgetten beter onder controle …
 • En afzenders en ontvangers die over de hele lijn tevreden zijn!

We hebben zowel tips voor de post die u verstuurt als voor de post die u ontvangt:

Zorg er dus voor dat uw gegevens altijd volledig en correct op al uw communicatie staan: briefpapier, facturen, bestelbonnen, reclamezendingen, omslagen, visitekaartjes, vermelding in de telefoongids, e-mailhandtekening , de webstek van uw bedrijf...

Zo is de post die aan u is gericht vast ook correct geadresseerd.

Een goed opgesteld adres is steeds:

 • leesbaar
 • volledig
 • correct gestructureerd
 • precies
 • ondubbelzinnig

Om het adres van uw bestemmeling juist te plaatsen:


 1. Zone voor het adres van de bestemmeling.
 2. Adresvak van de bestemmeling.
 3. De frankeer- en afstempelzone.
 4. Vrije zone voor de afzender.
 5. Zone voor het terugzendadres (achterzijde).
 6. Indexatiezone: de zone die de sorteermachine gebruikt om een streepjescode te drukken . Leeg en wit laten.
 7. en 8. Semi-vrije zones (geen vermeldingen die zouden kunnen worden verward met het adres).


 • Het adres moet in de adreszone staan. Die is maximaal 125 mm breed en 100 mm hoog (idealiter 40 mm hoog).
 • Onder de adreszone moet er een lege ruimte zijn van minstens 30 mm (30 mm vanaf de laatste regel en voor de vensteromslagen 30 mm vanaf de onderste rand van het venster).
 • Rechts naast de adreszone moet er minstens 15 mm ruimte vrij blijven.
 • In de adreszone mag niets anders staan dan het adres.
 • Als u een vensteromslag gebruikt, let er dan op dat geen enkel deel van het adres onder het venster kan verdwijnen.
 • In het venster mag geen enkele vermelding staan die kan worden verward met het adres van de bestemmeling (zoals het adres van de afzender, een intern nummer dat lijkt op een postcode, een btw-nummer ...).

Om het adres van de afzender juist te plaatsen:

 • Het adres van de afzender staat bij voorkeur op de achterkant van de omslag.
 • Als het adres van de afzender niet op de achterkant van de omslag kan geplaatst worden, dan moet het op de voorkant in de linkerbovenhoek komen, maar in kleinere letters dan de letters van het adres van bestemmeling.
 • Het adres vertikaal plaatsen aan de linkerrand van de omslag

- Doen

- Niet doen

Wist u dit?

Gebruikt u ook vensteromslagen of grote omslagen (bijvoorbeeld A4 ...) of schrijft u soms postkaarten?
Om uw adressen juist te positioneren, raadpleegt u best onze complete MassPost-gids 2019.

Wist u dit?

Als u twijfelt, kunt u het beste het adres controleren!
Maak daarbij zeker gebruik van onze onlinetool via www.bpost.be/validationadresse.ELEMENTEN VOORBEELDEN VERPLICHT
Naam Paul Janssens
Functie Afdeling Kwaliteit Indien van toepassing
Organisatie bpost Indien van toepassing

Gebouw, verdieping …

Centraal gebouw, verdieping 2

Indien van toepassing

Straat, nummer en busnummer

Dendermondestraat 55 bus 12

Postcode en gemeente

2018 Antwerpen

Naam van het land voor post naar het buitenland (bv.: Frankrijk …).
Voor post naar een Belgisch adres moet geen land worden vermeld

Enkel voor het buitenland


De straatnaam, het huisnummer en het busnummer zijn essentieel voor een juiste uitreiking van de post.

Net zoals bij een telefoonnummer of een e-mailadres, gelden eenvoudige richtlijnen: en zijn fouten te vermijden:

Bijvoorbeeld: Dendermondestraat 55 bus 1

Elementen van de adressering Gedetailleerde beschrijvingen

Wegtype

De straatnaam komt onmiddellijk na het wegtype.

Naam van de weg

Het huisnummer komt onmiddellijk na de wegbenaming.

Busnummer

Als de zending aan een gebouw met postbussen gericht is, dan moet het busnummer vermeld worden.


Doen

Gebruik één taal voor uw adres

Stallestraat 103

Rue de Stallestraat 103

Vermeld het adres in de juiste volgorde

Bisschopsstraat 26

26 Bisschopstraat

Laat het busnummer voorafgaan door "bte, bus, box, boîte"

Zennestraat 32 bte 20
Zennestraat 32 bus 20
Zennestraat 32 box 32
Zennestraat 32 boîte 20

Zennestraat 32 b 20
Zennestraat 32/20
Zennestraat 32#20
Zennestraat 32 RdC 1
Zennestraat 32 appt 20
Zennestraat 32 20

Vermeld het correcte en volledige wegtype, of gebruik de goedgekeurde afkortingen

Romeinse Steenweg
Romeinse Stwg
De Broquevillelaan
De Broquevilleln
Alsembergsesteenweg
Poincarélaan
Frank Craeybeckxlaan
Jos Craeybeckxlaan
Paul Pasteurlaan

Romeinse Sg
Romeinse Steen.


Steenweg op Alsemberg

Craeybeckxlaan

Paul Pasteur

Zet geen leestekens of extra spatie, gebruik geen andere leestekens dan de leestekens die zijn opgegeven

Steengroefstraat 21-27

Ferdinand Lenoirstraat 29

Steengroefstraat, 21-27
Steengroefstraat 21/27
Ferdinand Lenoirstraat        29

Geen extra informatie (deur, verdieping, plaats enz.) op regel 5

Gistelsesteenweg 22 bus 1
Neerstallesteenweg 392 bte 24
Potiaulaan

Gistelsesteenweg 22 GV A1
Neerstallesteenweg 392 2étage appt 3
Potiaulaan (Sint-Gillis)
Potiaulaan (SG)

Zet geen witregel tussen regel 5 en 6

Vanderkinderestraat 171
1180 Ukkel

Vanderkinderestraat 171

1180 Ukkel

Zet geen informatie of extra regel tussen regel 5 en regel 6 van het adres

Paul Janssens
Verdieping, Appartement 2 Links
Dendermondestraat 55
2018 Antwerpen

Paul Janssens
Dendermondestraat 55
Verdieping, Appartement 2 Links
2018 Antwerpen

De postcode en de plaats zijn even belangrijk. Bekijk hier wat u moet doen en welke fouten u moet vermijden

Bijvoorbeeld : 1000 Bruxelles


Elementen van de adressering Gedetailleerde beschrijvingen

Postcode

Een Belgische postcode bestaat uit vier cijfers (bijvoorbeeld: 2800).

Plaats

De plaatsnaam komt net achter de postcode.


Doen

Gebruik geen ISO-code (België)

Abeelstraat 60
2800 Mechelen

Abeelstraat 60
B-2800 Mechelen

Vermeld geen ISO-code voor het buitenland

Calle Teruel 6 box 8
51380 UTEBO
SPANJE

Calle Teruel 6 box 8
ESP 51380 UTEBO (ZARAGOZA)
España

Vermeld geen andere informatie na de postcode en de plaats

2800 Mechelen

2801 Heffen (Mechelen)

Onderlijn niet

Landbouwstraat 3
2800 Mechelen

Landbouwstraat 3
2800 Mechelen

Wist u dit?

Controleer de Belgische postcodes op onze website www.bpost.be/postcode.


Naam van de huurder van de bus + postbus + postcode + gemeente + naam van het postkantoor.Drie heel belangrijke basisregels:

 • Als u een adres voor België opstelt, dan moet daar geen vermelding "België" op staan.
 • De postcode en de plaatsnaam mogen niet voorafgegaan worden door een ISO-code zoals: FR-, D- , CH- Deze vermeldingen worden niet gebruikt en leiden tot fouten bij de sortering of uitreiking van de zendingen!
 • Voor zendingen die bestemd zijn voor het buitenland, moet het land van bestemming vermeld worden.

De naam van een ander land:

 • komt op de laatste adresregel
 • wordt voluit en in drukletters geschreven
 • wordt niet onderstreept
 • wordt in één van de drie landstalen of in het Engels vermeld.

Wist u dit?

Wil u meer informatie over het adres van zendingen naar het buitenland?
Steek uw licht op via Adressering van de zendingen naar lidstaten van de UPU (Universele Postunie).


A. Getypt adres (bij voorkeur)

Getypte post is het makkelijkst te herkennen, sorteren en uit te reiken.

Contrast:

Gebruik bij voorkeur zwarte tekens op een witte achtergrond..Lettertype

 • Gebruik bij voorkeur het lettertype Arial, Helvetica of Verdana.
 • Gebruik liever geen:
  • cursief (ter nabootsing van handgeschreven letters);
  • lettertype waarvan de tekens tegen elkaar of te dicht bij elkaar staan (bv.: Arial Narrow ... );
  • lettertype met schreef (dat is een lettertype waarvan de tekens aan de uiteinden uitsteken, zoals Times new Roman);
  • vette en/of onderstreepte letters;
  • tekens die volgens een omkeringsprocédé gedrukt worden( witte letters op donkere achtergrond)
  • tekens met een hellingsgraad van meer dan 5 graden
 • De ideale grootte van lettertype is 11 of 12 punten.


Spaties

 • Tussen elk woord en tussen de woorden en cijfers moet een spatie staan.
 • Scheid de woorden en cijfers niet met meerdere spaties of tabs.
 • Scheid de regels voldoende zodat de letters elkaar niet overlappen.

Belangrijk aandachtspunt: Tussen de adresregels mag geen lege regel zitten!


Uitlijning

Alle adresregels worden links uitgelijnd!Inclinatie

Het adres moet zoveel mogelijk parallel lopen met de rand van de grote kant van de omslag. Het mag maximaal 10° hellen.

Interpunctie en speciale tekens

 • Vermijd leestekens.
 • Vermijd ook speciale karakters (zoals "/", "#", "&", "§", haakjes, aanhalingstekens ...).

Cijfers

 • Data en hoofdtelwoorden moeten geschreven worden in Arabische cijfers (bv.: 11 novemberstraat, 4 seizoenenstraat ...) tenzij in de officiële straatnaam enkel letters gebruikt worden ( Vier seizoenenstraat)
 • Uitzondering: Namen van koningen en pausen. Namen van koningen en pausen bestaan doorgaans uit een voornaam gevolgd door een rangtelwoord. Dat getal moet in Romeinse cijfers worden vermeld (bv.: Koning Albert II-laan, Paus Benedictus XVI-straat ...).

B. Handgeschreven adres

Handschrift

 • Schrijf zo leesbaar
 • Plak de cijfers van de postcode niet aan elkaar, zorg dat ze duidelijk gescheiden zijn.
 • Schrijf de naam van de gemeente in hoofdletters.


Ruimtes

 • Tussen elk woord en tussen de woorden en cijfers moet een spatie staan.
 • Vermijd te grote spaties.


 • Kort de naam van de gemeente nooit af.
 • Kort het straattype alleen af als dat niet anders kan om het adres op één regel te krijgen in de adreszone. 
  Merk op dat het maximumaantal tekens per regel 50 is;
  • Enkel volgens de tabel hierna.

 • De straatnaam mag enkel afgekort worden wanneer dit echt nodig is en wanneer er geen verwarring ontstaat met gelijkaardige straatnamen in dezelfde gemeente.

Voor samengestelde huisnummers (bijvoorbeeld: 17-19):

Gebruik het streepje “-” om de nummers te scheiden

Scheid de nummers niet met een spatie, noch met een "/".
Louizalaan 43/45,
Louizalaan 43 45

Uitbreidingen van gebouwen:

kunnen bestaan uit letters: (15A, 15B ...) of uit cijfers (15/1, 15/2 ...).

Alfabetische uitbreidingen van huisnummers

Niet te verwarren met een bus van een gebouw.
Kan indien nodig gecombineerd worden met een busnummer.

Maasweg 1A
(zonder leestekens of spatie)
Bouillonlaan 16A bte 207
Maasweg 1 A
Maasweg 1-A
Maasweg 1/A

Numerieke uitbreidingen van huisnummers

Niet te verwarren met een bus van een gebouw.
Kan indien nodig gecombineerd worden met een busnummer.

Dieweg 61/2 (zonder spatie)
Joseph Wauters-plein 16/1 bus 8
Dieweg 61   2
Dieweg 61-2

Gebruikt u bruine of donkere omslagen?

Weet dat deze gekleurde omslagen de kwaliteit van de sortering van uw post verminderen.
Als u ondanks alles toch donkergekleurde omslagen gebruikt, plak er dan een wit etiket op voor het adres.

De omslagen moeten dichtgeplakt zijn zodat ze niet opengaan tijdens de verwerking.
De flap moet op de achterkant geplakt worden. 
De omslagen mogen niet worden gesloten met nietjes, papierklemmen of metalen ringetjes, want die kunnen onze sorteermachines beschadigen. Gebruik ook geen kleefband om de zendingen te sluiten.
De omslagen mogen niet aan elkaar kleven.

Idealiter wordt het adres op een wit etiket gedrukt dat op de verpakking wordt gekleefd.
Het adres mag ook op een wit blad worden gedrukt dat in de plastiek wikkel wordt gestoken en minstens 95 % van de totale oppervlakte van de zending bedekt.
Op de voorzijde mag er geen vermelding staan die verward kan worden met het adres van de bestemmeling.