Hoe uw directmarketingacties afstemmen op GDPR

Hoe uw directmarketingacties afstemmen op GDPR

Direct marketing continuiteit in 2018…

In tegenstelling tot het wijdverbreide geloof bij marketingprofessionals, hoeft de impact van de GDPR (General Data Protection Regulation) op directmarketingactiviteiten niet negatief te zijn. Het spoort bedrijven aan om na te denken over hun marketingacties en meer bepaald over hoe ze data ervoor verzamelen en verwerken. De GDPR erkent bovendien uitdrukkelijk de mogelijkheid om aan direct marketing te doen, zonder daarvoor actieve toestemming te vragen aan de klant wanneer aan welbepaalde voorwaarden voldaan wordt. Ontdek hieronder hoe u het gerechtvaardigd belang kan toepassen.Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang (“legitimate interest” in het Engels) is een van de grondslagen die u kan gebruiken voor uw marketing acties – zowel B2B als B2C. Om de verwerking van om het even welke persoonsgegevens te rechtvaardigen op basis van de gerechtvaardigd belang moet er sprake zijn van:

 • Een evenwicht tussen het belang van het bedrijf en dat van de betrokken klant
 • Een reëel en precies belang om gegevensverwerking te doen en de klant te contacteren
 • De noodzaak om de persoonsgegevens te verwerken om het verwerkingsdoel te bereiken.

Dit in zoverre dat de communicatie gaat over het aanbieden en promoten van producten en diensten die in lijn liggen met wat de klant redelijk kan verwachten te ontvangen van het bedrijf

notes

 
Download hier onze whitepaper


Toestemming

De toestemming (“consent” in het Engels) is een andere grondslag om DM activiteiten te rechtvaardigen. Het vereist een actieve handeling van uw klant. De toestemming moet:

 • In vrijheid gegeven zijn
 • Duidelijk aangeven met welke doel persoonsgegevens verwerkt worden

Wanneer kan het gerechtvaardigd belang gebruikt worden

Stel uzelf deze 10 vragen om na te gaan of u het gerechtvaardigd belang zou kunnen toepassen voor uw DM activiteiten.

 • Verwacht de klant dat zijn/haar gegevens worden verwerkt?
 • Kan de gegevensverwerking het individu negatief beïnvloeden?
 • Is de gegevensverwerking in het belang van de klant?
 • Wat is de relatie tussen het individu/de klant en de organisatie?
 • Is er tweerichtingsverkeer tussen de organisatie en het individu?
 • Is er een evenredige machtsverhouding tussen de organisatie en het individu?
 • Wordt er redelijke informatie over de verwerking verstrekt en worden de verwerkingsdoeleinden specifiek vermeld?
 • Is de informatie rechtstreeks van het individu verkregen of indirect verzameld?
 • Kan de gegevensverwerking door de klant als opdringerig of ongepast worden gezien?
 • Bepaal of de gegevensverwerking noodzakelijk is om het gegevensverwerkingsdoel te bereiken en of er een andere manier is om dat doel te bereiken.

Drie concrete tips om vandaag toe te passen

 • Gebruik gerechtvaardigd belang waar mogelijk
 • Controleer welke gegevens u heeft
 • Let op de rechten van het individu
  • Recht op informatie en toegang tot persoonsgegevens
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht op verbetering en verwijdering van gegevens
  • Recht op bezwaar tegen direct marketing praktijken