Valse e-mails

Pogingen tot Phishing

We hebben gemerkt dat onlangs enkele klanten frauduleuze emails ontvingen die in feite door oplichters werden verstuurd.


Dergelijke frauduleuze e-mails bevatten doorgaans bijlagen of attachments een verzoek om persoonlijke informatie, of beide.

Ook kunnen ze een weblink bevatten die een verbinding tot stand brengt met een site die lijkt op die van een financiële instelling en dit met het doel om persoonlijke informatie in te winnen.

We herinneren u eraan dat De Post nooit gevoelige informatie vraagt aan haar klanten. De enige gelegenheid waarbij De Post om persoonlijke gegevens vraagt is op de inlogpagina (zie voorbeeld). Deze moet bovendien in beveiligde (https in adresbalk linksboven en gesloten slotje in statusbalk rechtsonder) omgeving openen, zoniet is er een probleem. Werk in dat geval zeker niet verder en breng De Post hiervan onmiddellijk van op de hoogte via e-mail of per telefoon 02/276.77.74.

Voorbeeld inlogpagina :

Wees zeer argwanend t.o.v. elke onderneming of persoon die u vraagt naar uw wachtwoord, het nummer van uw identiteitskaart of alle andere vertrouwelijke informatie.
Voor internetbeveiliging lees onze tips.