Voor welke doeleinden kan een bedrijf of rechtspersoon een Postbus niet gebruiken?

Een bedrijf of rechtspersoon kan een Postbus niet als referentieadres voor zijn maatschappelijke zetel gebruiken.
Een bedrijf of rechtspersoon kan een Postbus niet gebruiken voor het ontvangen van pakjes .
Postassignaties "Uitbetaalbaar eigenhandig en ten huize" (vb. pensioenen) en ongeadresseerde zendingen (vb. reclamefolders) worden niet in een Postbus of aan het loket geleverd.

Geen antwoord gevonden op je vraag?

 

Neem contact met ons op.

Bellen

Maandag - vrijdag : 
08.00 - 12.30 u.
13.00 - 18.00 u.

Zaterdag :
09.00 - 13.00 u.

Zonaal Tarief. Wachttijden kunnen variëren.