OptiAddress

Een correcte adressering voor Mail ID gebruikers via OptiAddress

Met de dienst OptiAddress kunnen Mail ID gebruikers de adressen van hun bestemmelingen valideren via de uitwisseling van gestructureerde bestanden (.xml of .txt), los van een fysieke afgifte.

Voor elk adres van het verzonden bestand, geeft het antwoordbestand van bpost aan of het adres herkend werd of niet. Als er fouten in het adres staan, dan wordt een nieuwe versie van het adres voorgesteld.

Vooraleer u deze Mail ID dienst kunt gebruiken, hebt u een certificering van bpost nodig.