Juiste plaats van het adres

De juiste plaats van het (gedrukte of handgeschreven) adres

Om het adres van uw bestemmeling juist te plaatsen:

 1. Zone voor het adres van de bestemmeling.
 2. Adresvak van de bestemmeling.
 3. De frankeer- en afstempelzone.
 4. Vrije zone voor de afzender.
 5. Zone voor het terugzendadres (achterzijde).
 6. Indexatiezone: de zone die de sorteermachine gebruikt om een streepjescode te drukken . Leeg en wit laten.
 7. en 8. Semi-vrije zones (geen vermeldingen die zouden kunnen worden verward met het adres).

 • Het adres moet in de adreszone staan. Die is maximaal 125 mm breed en 100 mm hoog (idealiter 40 mm hoog).
 • Onder de adreszone moet er een lege ruimte zijn van minstens 30 mm (30 mm vanaf de laatste regel en voor de vensteromslagen 30 mm vanaf de onderste rand van het venster).
 • Rechts naast de adreszone moet er minstens 15 mm ruimte vrij blijven.
 • In de adreszone mag niets anders staan dan het adres.
 • Als u een vensteromslag gebruikt, let er dan op dat geen enkel deel van het adres onder het venster kan verdwijnen.
 • In het venster mag geen enkele vermelding staan die kan worden verward met het adres van de bestemmeling (zoals het adres van de afzender, een intern nummer dat lijkt op een postcode, een btw-nummer ...).

Om het adres van de afzender juist te plaatsen:

 • Het adres van de afzender staat bij voorkeur op de achterkant van de omslag.
 • Als het adres van de afzender niet op de achterkant van de omslag kan geplaatst worden, dan moet het op de voorkant in de linkerbovenhoek komen, maar in kleinere letters dan de letters van het adres van bestemmeling.
 • Het adres vertikaal plaatsen aan de linkerrand van de omslag

- Doen

- Niet doen

Wist u dit?

Gebruikt u ook vensteromslagen of grote omslagen (bijvoorbeeld A4 ...) of schrijft u soms postkaarten?
Om uw adressen juist te positioneren, raadpleegt u best onze complete MassPost-gids.