Het juiste formaat van het adres

Het juiste formaat van het (gedrukte of handgeschreven) adres

 

A. Getypt adres (bij voorkeur)

Getypte post is het makkelijkst te herkennen, sorteren en uit te reiken.

Contrast:

Gebruik bij voorkeur zwarte tekens op een witte achtergrond..


 

Lettertype

 • Gebruik bij voorkeur het lettertype Arial, Helvetica of Verdana.
 • Gebruik liever geen:
  • cursief (ter nabootsing van handgeschreven letters);
  • lettertype waarvan de tekens tegen elkaar of te dicht bij elkaar staan (bv.: Arial Narrow ... );
  • lettertype met schreef (dat is een lettertype waarvan de tekens aan de uiteinden uitsteken, zoals Times new Roman);
  • vette en/of onderstreepte letters;
  • tekens die volgens een omkeringsprocédé gedrukt worden( witte letters op donkere achtergrond)
  • tekens met een hellingsgraad van meer dan 5 graden

 • De ideale grootte van lettertype is 11 of 12 punten.

Spaties

 • Tussen elk woord en tussen de woorden en cijfers moet een spatie staan.
 • Scheid de woorden en cijfers niet met meerdere spaties of tabs.
 • Scheid de regels voldoende zodat de letters elkaar niet overlappen.

Belangrijk aandachtspunt: Tussen de adresregels mag geen lege regel zitten!

 

Uitlijning

Alle adresregels worden links uitgelijnd!

 

Inclinatie

Het adres moet zoveel mogelijk parallel lopen met de rand van de grote kant van de omslag. Het mag maximaal 10° hellen.

 

Interpunctie en speciale tekens

 • Vermijd leestekens.
 • Vermijd ook speciale karakters (zoals "/", "#", "&", "§", haakjes, aanhalingstekens ...).

Cijfers

 • Data en hoofdtelwoorden moeten geschreven worden in Arabische cijfers (bv.: 11 novemberstraat, 4 seizoenenstraat ...) tenzij in de officiële straatnaam enkel letters gebruikt worden ( Vier seizoenenstraat)
 • Uitzondering: Namen van koningen en pausen. Namen van koningen en pausen bestaan doorgaans uit een voornaam gevolgd door een rangtelwoord. Dat getal moet in Romeinse cijfers worden vermeld (bv.: Koning Albert II-laan, Paus Benedictus XVI-straat ...).

B. Handgeschreven adres

Handschrift

 • Schrijf zo leesbaar
 • Plak de cijfers van de postcode niet aan elkaar, zorg dat ze duidelijk gescheiden zijn.
 • Schrijf de naam van de gemeente in hoofdletters.

 

Ruimtes

 • Tussen elk woord en tussen de woorden en cijfers moet een spatie staan.
 • Vermijd te grote spaties.
 • Kort de naam van de gemeente nooit af.
 • Kort het straattype alleen af als dat niet anders kan om het adres op één regel te krijgen in de adreszone. 
  Merk op dat het maximumaantal tekens per regel 50 is;
  • Enkel volgens de tabel hierna.

 • De straatnaam mag enkel afgekort worden wanneer dit echt nodig is en wanneer er geen verwarring ontstaat met gelijkaardige straatnamen in dezelfde gemeente.

 

Voor samengestelde huisnummers (bijvoorbeeld: 17-19):

Gebruik het streepje “-” om de nummers te scheiden

Scheid de nummers niet met een spatie, noch met een "/".
Louizalaan 43/45,
Louizalaan 43 45

 

Uitbreidingen van huisnummers:

 

kunnen bestaan uit letters: (15A, 15B ...) of uit cijfers (15/1, 15/2 ...).

 

Alfabetische uitbreidingen van huisnummers

Niet te verwarren met een bus van een gebouw.
Kan indien nodig gecombineerd worden met een busnummer.

Maasweg 1A
(zonder leestekens of spatie)
Bouillonlaan 16A bte 207
Maasweg 1 A
Maasweg 1-A
Maasweg 1/A

 

Numerieke uitbreidingen van huisnummers

Niet te verwarren met een bus van een gebouw.
Kan indien nodig gecombineerd worden met een busnummer.

Dieweg 61/2 (zonder spatie)
Joseph Wauters-plein 16/1 bus 8
Dieweg 61   2
Dieweg 61-2