Gebruikershandleiding

Definitie van Direct Mail
Geeft onze definitie nog geen duidelijk beeld van hetgeen wordt toegelaten als DM? Doe dan de test hieronder voor een informatieve check. Het soort zending (wenskaarten, verjaardagskaarten, agenda’s, kalenders, stalen, enz…) is niet doorslaggevend om toegang te verschaffen tot de Direct Mail tarieven. Het zijn de inhoud en de objectieven van de zending die belangrijk zijn met als enig doel om aan te zetten tot directe meerverkoop . Bvb: Een mededeling met een expliciet commercieel en publicitair karakter die in de vorm van een kaart of kalender wordt verstuurd, kan van de Direct Mail tarieven genieten. Omgekeerd zal een kaart of een kalender die verstuurd wordt zonder een commerciële expliciete mededeling geen toegang verschaffen tot de Direct Mail tarieven.
Alle "gemengde" boodschappen, m.a.w. boodschappen waarbij er tegelijkertijd delen wel en niet in aanmerking komen voor Direct Mail-tarieven, kunnen niet in aanmerking komen voor Direct Mail-tarieven van bpost.
 
De zendingen die in aanmerking komen voor Direct Mail-tarieven moeten bovendien gegroepeerd worden conform de definitie van een Direct Mail-afgifte:
- van dezelfde afzender komen,
- hetzelfde gewicht hebben,
- hetzelfde formaat hebben (Small, Large, Large+, Special),
- dezelfde afmetingen en verpakking hebben,
- onderworpen zijn aan eenzelfde soort sortering,
- een retouradres in België bevatten,
- behoren tot één of meerdere Direct Mail-campagne(s)*.
 
*De zendingen van een campagne moeten dezelfde inhoud bevatten, op de personalisatie na, die de aard van de boodschap niet mag beïnvloeden, en moeten van één en dezelfde afzender komen.
Een afgifte van Direct Mail-zendingen, die wordt uitgevoerd onder contract, kan meerdere Direct Mail-campagnes bevatten van minstens 500 zendingen.
Die soorten multicampagne-afgiften zijn onderworpen aan een validatie, die voorafgaat aan de afgifte, waarbij een fysiek specimen van elke Direct Mail-campagne waaruit de afgifte bestaat, verzonden moet worden.