Mijn inkomende post elke dag bezorgd

Ondernemingen kunnen, voor de optimalisatie van hun interne werking,
extra belang hechten aan het dagelijks en/of vroeger ontvangen van hun post.

Ondernemingen die beschikken over een centrale mailroom, of klanten waarbij de reactietijd t.o.v. hun eigen klanten als troef wordt gehanteerd in hun dienstverlening aan de klant, kunnen geïnteresseerd zijn in deze nieuwe diensten.

  • Daily Service: uitreiking van de post, dringend (Prior) en niet-dringend (Non Prior), iedere dag van de week doorheen de dag voor €60/maand/adres.
  • Early Daily Service: uitreiking van de post, dringend (Prior) en niet-dringend (Non Prior), iedere dag van de week vóór 9 uur voor €195/maand/adres.
De nieuwe diensten gaan geleidelijk van start vanaf maart 2020.
Voor bestaande First Service klanten verandert er voorlopig niets.

Registreren

Voor klanten die niet voor deze dienst opteren, blijft bpost al haar verplichtingen inzake tijdige uitreiking van uw postbedeling naleven in het nieuwe uitreikingsmodel.

Vragen die je misschien hebt

Waarom verandert bpost zijn uitreikingsmodel?

Door de daling van het brievenpostvolume gedurende de laatste jaren moet bpost zijn uitreikingsmodel aanpassen. Deze daling wordt niet gecompenseerd door de groei van het pakjesvolume.

Bij de wijziging van ons uitreikingsmodel werd rekening gehouden met onder andere de mening van onze klanten.
Ons nieuwe uitreikingsmodel zal ons de mogelijkheid bieden op doeltreffendere wijze de postproducten te bedelen en onze kwaliteit te verhogen.