Verkiezingen 2019

Kiezers oproepen

Oproepingsbrieven aan de kiezers

Deze zendingen kunnen onder portvrijdom verstuurd worden mits de verplichte vermelding 'Kieswet' op de enveloppe voorkomt en de afzender een overheidsdienst is.

Lay-out

Onderstaande illustratie en maximumformaten helpen u uw zendingen voor te bereiden.
Let erop dat uw zendingen steeds deze afmetingen hebben.

Afmetingen

Bij voorkeur DL (L 220 x H 110 mm), alternatief: US (L 210 x H 99) Om problemen op de sorteermachines te vermijden, vragen wij om het A5 formaat (L210 X H148) of groter te vermijden.

Gewicht

Bij voorkeur 250gr./m², andere gewichten met voldoende wrijvingscoëfficiënt kunnen getest worden

Type papier

Alle types, BEHALVE glanzend, zijde, kalk, transparant, blinkend, gevernist, gelakt of gesatineerd papier, evenals elke vorm van gerecycleerd papier

Adres

Om u te helpen het adres zo correct en leesbaar mogelijk op te stellen, hebben we een paar tips voor u opgelijst.

  • Het adres moet in de adreszone staan. Die is maximaal 125 mm breed en 100 mm hoog (idealiter 40 mm hoog).
  • Onder de adreszone moet er een lege ruimte zijn van minstens 30 mm (30 mm vanaf de laatste regel en voor de vensteromslagen 30 mm vanaf de onderste rand van het venster).
  • Rechts naast de adreszone moet er minstens 15 mm ruimte vrij blijven.
  • In de adreszone mag niets anders staan dan het adres.
  • Als u een vensteromslag gebruikt, let er dan op dat geen enkel deel van het adres onder het venster kan verdwijnen.
  • In het venster mag geen enkele vermelding staan die kan worden verward met het adres van de bestemmeling
Hoe stelt u een correct adres op ?

Goed om weten !

bpost valideert uw specimen volledig gratis vóór u het definitief laat drukken.
Stuur hiervoor een email naar Customer.operations@bpost.be met als onderwerp:

« Validatie Specimen verkiezingen voor gemeente X ».
Vergeet niet om een pdf van uw specimen toe te voegen.