Voorwaarden voor een genormaliseerde zending
 
 • De zending moet rechthoekig zijn.
 • Afmetingen:
  • Minimumafmetingen: 90 x 140 mm (1).
  • Maximumafmetingen: 125 mm x 235 mm(1).
   (1) met een tolerantie van 2 mm.
 • Gewicht: maximum 50 g.
 • Dikte: maximum 5 mm.
 • Frankering:
  Voor de frankering moet u een zone van 40 mm vanaf de bovenrand en 74 mm vanaf de rechterzijde vrijlaten. Binnen deze zone brengt u de frankering in de rechterbovenhoek aan.
 • Adres van de bestemmeling:
  Schrijf het adres van de bestemmeling in de lengterichting op de voorzijde van uw omslag, dus niet op de zijde van de sluitklep.
  U wil een zending naar het buitenland sturen? Dan plaatst u uw land van bestemming en de stad voluit én in drukletters op uw zending.
  Voorbeeld:
  Karen Schneider
  Ellenstraße 243
  1200 GENEVE
  ZWITSERLAND
 • Los verzonden zendingen: (zonder omslag of andere verpakking)
  Een los verzonden zending in kaartvorm:
  • heeft een papiergewicht van minimum 140 g/m2,
  • minstens de rechterhelft van de adreszijde blijft vrij voor het adres van de bestemmeling, de frankering en voor dienstmeldingen of -etiketten.
 • Zendingen met doorzichtig adresvenster:
  Het venster moet een zone van 40 mm vanaf de bovenrand vrijlaten en dit over de gehele lengte van de omslag, afgezien van de meldingen van de afzender. Het adresvenster moet zich op de voorzijde van de omslag bevinden en mag niet afgelijnd worden met een gekleurde streep of boord. De grootste afmeting van het venster moet evenwijdig zijn met de lengterichting van de omslag.

 

De zendingen die niet beantwoorden aan al deze voorwaarden, de los verzonden niet volledig gesloten geplooide zendingen en alle onder plasticfolie verpakte zendingen worden als niet-genormaliseerd beschouwd en moeten volgens hun aard en gewicht gefrankeerd worden.

 
Tips
 • Plaats je afzendadres bij voorkeur in de linkerbovenhoek of op de achterzijde van uw zending.
 • Gelieve geen enkele melding aan te brengen in een zone van 15 mm vanaf de onderrand en de zijranden van de zending.
 
Vierkante zendingen
 • zijn steeds niet-genormaliseerde zendingen en kunnen dus nooit van het basistarief (tarief van een genormaliseerde zending) genieten.
 • Minimumafmetingen: 140 x 140 mm.