Zendingen van Brieven

Grote aantallen administratieve zendingen

Tabs

Intro

Grote volumes zendingen

Verstuurt u regelmatig facturen, rekeninguittreksels, loonbriefjes of andere documenten? Wist u dat u voor afgiften in een MassPost Centrum vanaf 500 zendingen van voordelige voorwaarden kunt genieten?

Uw voordelen:

 • Voordelige tarieven: Clean Mail of contractueel tarief vanaf 450.000 zendingen/jaar.
 • Aangepaste MassPost Centra voor de afgifte van zendingen in grotere hoeveelheden.
 • Mogelijkheid om uw brieven met Port Betaald te frankeren.

Wilt u de ecologische voetafdruk van uw administratieve zendingen verkleinen?

Compenseer de CO2-uitstoot voor de verwerking van uw verzendingen met een contract, door een CO2-reductie project (windmolens) in Turkije te steunen. Optie CO2 Compensatie.

Details

Doet u gemengde afgiften van 500 zendingen of meer?

Voldoet u aan de hierna vermelde voorwaarden, dan kunt u genieten van de frankeeroplossing Port Betaald en van de mogelijkheid om uw zendingen tegen het PRIOR- of Non PRIOR-tarief te frankeren:

 • Minimaal 500 zendingen per afgifte.
 • Aankondiging van het volume per gewichtstrap.
 • Bij de afgifte: scheiding van genormaliseerde en niet-genormaliseerde zendingen en per gewichtstrap.

Doet u afgiften van 500 zendingen of meer en wenst u van het meest voordelige tarief te genieten?

Door bij de voorbereiding enkele eenvoudige regels in acht te nemen, kunt u voor uw administratieve zendingen D+1 van het Clean Mail-tarief genieten:

 • Minstens 500 zendingen per afgifte.
 • Met dezelfde afmetingen, formaat en verpakking.
 • Gefrankeerd met dezelfde Port Betaald.
 • Afgegeven in een MassPost (Hyper)Centrum.
 • Uitsluitend aangekondigd via e-MassPost met vermelding van het detail van het volume per gewichtstrap1.
 • Volgens de regels van de MassPost Gids wat de adressering en conditionering betreft.2.

1Voor meer informatie over de verschillende gewichtstrappen en de overeenstemmende tarieven kunt u terecht onder de tab « Tarieven ».
2 Raadpleeg de MassPost Gids voor meer informatie over de voorwaarden voor de voorbereiding van uw zendingen en over de verschillende formaattypes.

 • 3 formaten voor een maximum aan flexibiliteit.
  Specificaties van de drie formaten

U geeft jaarlijks 450.000 zendingen of meer af? Dan kunt u met bpost een contract afsluiten.

Om voor het contractuele tarief in aanmerking te komen, moet de voorbereiding van de zendingen aan de volgende voorwaarden voldoen3:

 • Minimaal 500 zendingen in Small, Large of Large+ formaat van maximaal 2 kg;
 • Met dezelfde afmetingen, formaat, verpakking en sorteerwijze;
 • Gefrankeerd met dezelfde Port Betaald;
 • Aangekondigd via e-MassPost met vermelding van het detail van het volume per gewichtsklasse;
 • Afgegeven in de bakken en/of containers geleverd door bpost in een MassPost (Hyper)Centrum;
 • Zending heeft een Mail ID-streepjescode en/of een Ronde en Sequentiecode (naargelang het toegepaste sorteertype), volgend op het doorsturen van een elektronisch bestand Mail ID;
 • Voorzien van een retouradres in België.

Meer details in de Product fiche

3 Raadpleeg de MassPost Gids voor meer informatie over de in acht te nemen voorwaarden bij de voorbereiding van uw zendingen en over het Mail ID-systeem.

 • 3 formaten voor een maximum aan flexibiliteit.
  Specificaties van de drie formaten
Tarieven

Het Clean Mail-tarief is geldig voor uw afgiften van brieven vanaf 500 zendingen aangekondigd via e-MassPost en afgegeven in een MassPost (Hyper)Centrum.jn.

 
 

(1) De Extra Large optie laat u toe om zendingen af te geven met afmetingen tussen 230 × 350 × 30 mm en 265 × 350 × 30 mm.
(2) De CO2 Compensation optie laat u toe om via een financiële bijdrage de CO2-uitstoot door de behandeling van uw zendingen te compenseren. Deze optie is onderworpen aan BTW.

U geeft jaarlijks 450.000 zendingen of meer af? Dan kunt u met bpost een contract afsluiten.

 • Uw contract is geldig voor uw afgiften vanaf 500 zendingen aangekondigd via e-MassPost en afgegeven in hetMassPost (Hyper)Centrum.
 • Uw contract geeft u recht op een korting dewelke van toepassing is op het basistarief en uw tarieven bepaalt volgens:
  • de tariefformule die u kiest;
  • uw jaarbudget (geschat op basis van het basistarief waarvan de operationele kortingen worden afgetrokken).

Vaste kortingen tijdens het contractueel jaar !

U kan het volume zendingen van Brieven die u in de komende 12 maanden zal afgeven inschatten en wil meteen van de beste prijs genieten? De tariefformule Instant Advantage is ideaal voor u!

U geniet van :

 • het voordeligste tarief voor uw zendingen van Brieven;
 • een vaste en definitieve prijs per zending;
 • geen afrekening op het einde van uw contractjaar;
 • de mogelijkheid om de facturatie van het vaste maandbedrag over verschillende administratieve eenheden binnen uw bedrijf te spreiden.

Raadpleeg de tabel met de kortingen in functie van uw volume zendingen in de fiche Brieven Instant Advantage.

Ontvang een korting dankzij een afrekening op het einde van uw contract!

U twijfelt aan het volume Brieven die u in de komende 12 maanden zal afgeven voor verzending, maar u wenst de beste prijs te bekomen? De tariefformule Progressive Advantage is ideaal voor u!

U geniet van :

 • een korting die steeds groter wordt naarmate uw jaarlijks volume zendingen stijgt;
 • een voorlopige prijs per zending het hele jaar lang;
 • een afrekening op het einde van uw contract waardoor u gegarandeerd de juiste prijs betaalt voor elke zending;
 • een maximale flexibiliteit, omdat de uiteindelijke prijs volledig afhangt van het volume zendingen dat u hebt afgegeven in uw contractjaar.

Raadpleeg de tabel met de kortingen in functie van uw volume zendingen in de fiche Brieven Progressive Advantage.

 
 

(1) Data quality: Deze korting is van toepassing op de drops die een uitwisseling van adressenbestand vereist. Er is een minimum van 90% ARR vereist om toegang te krijgen tot het product.
(2) Early deposit: de afgifte vóór 12u aankondigen en deponeren.
(3) Mail ID+ / Ronde en sequentie+: de namen en voornamen van de geadresseerden of de namen van de maatschappijen in uw Mail ID of Ronde en sequentie adressenbestand toevoegen.

Sorting Discount (1)

 

(1) Sorting Discount: de sortering aankondigen en toepassen, met inachtneming van de normen van de MassPost Gids.

(2) Als een afgifte van Large formaat-zendingen niet aan een Mail ID/Ronde en sequentie-bestand gelinkt is en/of de zendingen geen Mail ID-streepjescode hebben, zal een supplement van 27% op het basis tarief worden aangerekend bij de afgifte, indien de zendingen minstens per Postcode gesorteerd zijn.

(3) Op voorwaarde dat alle zendingen binnen eenzelfde afgifte onderworpen zijn aan eenzelfde sorteer sequentie.

 

(1) Netto prijs: De bedragen van de supplementen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de korting noch voor de operationele kortingen.
(2) De Extra Large optie laat u toe om zendingen af te geven met afmetingen tussen 230 × 350 × 30 mm en 265 × 350 × 30 mm.
(3) De CO2 Compensation optie laat u toe om via een financiële bijdrage de CO2-uitstoot door de behandeling van uw zendingen gefrankeerd met Port Betaald en afgegeven in een MassPost (Hyper)Centrum te compenseren. Deze optie is onderworpen aan BTW.
(4) Als in een afgifte van Large en Large+ formaat-zendingen de zendingen geen Mail ID-bestand en/of geen Mail ID-streepjescode hebben, zal een supplement van 27 % worden aangerekend bij de afgifte.

Nuttige links:

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Account Manager of ons bellen op het nummer 02 201 11 11.