Toelichting voor de klant: waarom heeft bpost uw gegevens nodig?

1. Welke gegevens houden we bij van u?

Een deel van de door u opgegeven informatie, bewaren we in ons klantenbestand. bpost N.V. van publiek recht is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De opvolging van vragen in verband met het recht op toegang, correctie en verzet wordt door een specifieke dienst behandeld: Dienst Privacy, WTC II, Antwerpsesteenweg 59, 1000 Brussel.

  • A. Basisgegevens: familienaam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, land, geslacht, taal, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, type identiteitskaart, identiteitskaartnummer, geldigheidsdatum identiteitskaart

  • B. Eventuele extra gegevens: type klant, aanspreektitel, beroep, postpersoneel, klantgegevens m.b.t. bpost, communicatiemiddelen (telefoon, fax, GSM, ...), burgerlijke stand

2. Hoe winnen we uw persoonlijke gegevens in?

Uw persoonlijke gegevens geeft u ons zelf. Andere mogelijke bronnen zijn abonnementen of aankopen bij filatelie, als u klant bent bij De Bank van bpost, antwoordcoupons, …
Naar de toekomst toe willen we onze klantgegevens op een nog efficiëntere en meer klantvriendelijke manier inzamelen. Voor opname of verificatie van de gegevens in het bestand, zullen we éénmalig aan alle klanten vragen hun identiteitskaart voor te leggen. Voor de klanten van financiële transacties nemen we een kopie van de identiteitskaart om zo de controle van de identiteit van de klant te vereenvoudigen.

3. Wat doen we concreet met uw informatie?

We gebruiken uw gegevens:

  1. Om de door u gevraagde service perfect te kunnen uitvoeren.

  2. Om u informatie en aanbiedingen voor te stellen van andere producten en diensten van bpost.

  3.  Eveneens kunnen we uw gegevens aan partners van bpost doorgeven die u relevante aanbiedingen of informatie wensen toe te sturen.

4. Wat zijn de voordelen voor u?

Het voordeel voor u is dat we over correcte gegevens beschikken, zonder risico op persoonsverwisseling. Zo hoeft u slechts één keer uw gegevens te geven. Opname of rechtzetting van uw gegevens gebeurt in uw bijzijn, waarbij u precies ziet welke informatie we van u opnemen.
Bij elke volgende transactie vinden we snel uw gegevens terug via uw naam en postcode. Eenmaal uw gegevens in het bestand zitten, zal de dienstverlening vlotter verlopen.

Enkel indien u dit wenst, wordt u op de hoogte gehouden van onze producten en diensten. U kan op eenvoudige wijze verzet aantekenen aan het loket. Door u in het klantenbestand op te nemen bij financiële transacties, transacties voor grotere bedragen, postbussen en postvolmachten, verlagen we het risico op fraude en verkeerde uitbetaling. Dank voor uw begrip.

bpost, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. BBAN 000-0000014-14. IBAN BE94 0000 0000 1414. BIC BPOTBEB1. Verdeler en kredietbemiddelaar 126.441 voor Bank van bpost N.V. Exclusief verzekeringstussenpersoon CBFA 25.275 voor Verzekering van bpost N.V. en Verzekering van bpost-Leven N.V.