21 februari 2008

De Post en Belgacom hebben een overeenkomst afgesloten waarmee De Post Belgacoms aandeel van 50 % in Certipost wil overnemen. Daardoor zou Certipost volledig in handen van De Post komen.

Certipost werd in 2002 opgericht door De Post en Belgacom. In België speelt het bedrijf een toonaangevende rol op het gebied van gecertificeerde elektronische communicatie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten, en dat voor alle soorten elektronische documenten, zoals facturen. Certipost levert ook de digitale certificaten voor de elektronische identiteitskaart in België. Het aantal binnenlandse en internationale klanten dat gebruikmaakt van Certipost-diensten is in twee jaar tijd vertwintigvoudigd. Certipost telt nu bijna 400 000 residentiële klanten, terwijl het aantal bedrijfsklanten steeg van 11 500 naar 30 000. In meer dan 40 landen doen klanten een beroep op de oplossingen van Certipost.

Dankzij de overname van Certipost zou De Post een totaalpakket kunnen aanbieden van diensten voor elektronisch documentenbeheer in combinatie met de huidige aanvullende diensten zoals afdrukken, scannen en klaarmaken van administratieve post.

Voor de diensten die Certipost momenteel aan Belgacom levert, blijft Belgacom haar verbintenis nakomen als klant en partner van Certipost. Daartoe behoren elektronische facturering aan klanten van Belgacom, elektronische aanvoerketen voor leveranciers van Belgacom, elektronische certificaten en elektronische handtekeningen. Belgacom heeft ook een voorkeursovereenkomst afgesloten met Certipost voor de verdere ontwikkeling van nieuwe zakelijke initiatieven en projecten op gebieden zoals e-gezondheid.

Het managementteam van Certipost, geleid door Stijn Vander Plaetse, zal zich blijven inzetten voor de verdere versterking van de  dienstverlening aan de huidige en toekomstige klanten van Certipost.


De Post is de postoperator van België. Haar voornaamste activiteiten zijn ondergebracht in twee business units: Mail en Retail.  Mail verwerkt 3,7 miljard poststukken per jaar. Elke dag gaan 12000 postbodes langs bij 4,5 miljoen gezinnen. Daarbij doen ze ongeveer 6 miljoen brievenbussen aan;  Retail biedt haar klanten een ruim gamma van diensten aan via haar netwerk van 1300 postkantoren en postverkooppunten (PostPunten). De Post komt voortdurend tegemoet aan de veranderende behoeften van haar klanten. Haar andere business units en haar dochterondernemingen bieden de klanten vernieuwende oplossingen op het gebied van postverwerking en -bezorging. 50 % plus 1 aandeel van het kapitaal van De Post is in handen van de Belgische overheid. De overige aandelen zijn in handen van het consortium Post Danmark – CVC.

De Belgacom Groep [Euronext: BELG] is de Belgische referentie inzake levering van geïntegreerde communicatiediensten. Met zijn ervaring als nationale operator en zijn innovatievermogen biedt de Belgacom Groep via de sterke merken van zijn dochterbedrijven (Belgacom, Proximus en Telindus) een compleet gamma aan van aanbiedingen, oplossingen en expertise op het gebied van vaste en mobiele netwerken. De Belgacom Groep biedt een complete 'quadruple play'-oplossing aan die vaste en mobiele telefonie, internet en televisie combineert. De Groep verbindt zich er toe tegemoet te komen aan de eisen van zijn zakelijke en residentiële klanten en maakt gebruik van de recentste technologische ontwikkelingen om op hun toekomstige behoeften te anticiperen. Voor het belastingjaar dat eindigde op 31 december 2006 noteerde de Groep € 6,1 miljard aan totale inkomsten en een EBITDA (nettobedrijfswinst vóór waardevermindering & afschrijvingen) van € 2,15 miljard.
Meer info: www.belgacom.com