30 mei 2006

Test-Aankoop vroeg vandaag een uitbreiding van de openingsuren van de postkantoren, en een betere vorming van de medewerkers in de postkantoren.

De Post wijst erop dat vanaf 6 juni, meer dan 600 postkantoren zullen open zijn op zaterdagvoormiddag, en zowat 800 kantoren minstens 1 dag per week tot 19u. Nu zijn dat er slechts 400 en 50. Kortom, de postkantoren zullen binnenkort meer bereikbaar zijn op momenten die zeer dicht aansluiten bij de noden van de klanten.

Bovendien zal deze maatregel ertoe bijdragen dat de druk op andere spitsmomenten afneemt, wat tot een vermindering van de wachttijden op die momenten zou kunnen leiden.

Inzake vorming van haar medewerkers, onderneemt De Post grote inspanningen sinds 2004. Zo hebben alle 6000 medewerkers van de postkantoren minstens twee volle dagen specifieke vorming inzake serviceverlening  genoten, gevolgd door begeleiding op het terrein. Deze inspanningen zullen verder gezet worden, en zullen o.m. leiden tot een verder verbetering van de productkennis van de medewerkers.

Inzake haar financiële en verzekeringsproducten, die meestal een zeer specifiek en technisch karakter hebben, heeft De Post beslist om specialisten te vormen die ter beschikking zullen staan van de klanten in elk van de ongeveer 160 “sterren” in het netwerk. Dit jaar zullen reeds een 40-tal van deze experts actief zijn. Hun aantal zal geleidelijk opgevoerd worden, en zij staan  op eenvoudig verzoek ter beschikking van de klanten over het hele grondgebied van de zone die ze bedienen.

Wat de Postpunten betreft, wijst De Post erop dat uitgebreide enquêtes in de test-zones hebben uitgewezen dat de klanten er precies zeer tevreden zijn over de dienstverlening. Zo ging de tevredenheid over De Post er gemiddeld 10 % omhoog.

In overeenstemming met het Beheerscontract zal in elke gemeente minstens één postkantoor (of post-halte) voorhanden blijven, bemand door postpersoneel, die alle diensten van De Post aanbiedt.

Nog steeds in overeenstemming met het Beheerscontract zal De Post er scrupuleus over waken dat nu en in de toekomst het huidige aantal van 1300 service-punten behouden blijft.

Ten slotte moet benadrukt worden dat de kwaliteit van De Post niet alleen zaak is van de postkantoren, maar ook van sleutelfactoren zoals de snelheid en de betrouwbaarheid van de brievenbestelling. Op dat punt heeft De Post zeer grote vooruitgang geboekt: meer dan 94% van de Prior-brieven worden besteld op dag+1, en meer dan 96 % van non-Prior op dag+2, meer dan 96 % van de aangetekende zendingen op Dag+1, en meer dan 94 % van de pakjes op Dag+2. Enkele jaren geleden lagen deze cijfers veel lager: zo werd in 2002 slechts 79 % van de Prior zendingen op tijd besteld.