09 mei 2006

Vanaf 6 juni worden nieuwe openingsuren voor de postkantoren van kracht.
In zowat 630 grotere kantoren zullen klanten voortaan terecht kunnen op zaterdagvoormiddag en in een groot deel ervan ook één maal per week tot 19u.s’avonds. Ongeveer 600 kleinere kantoren zullen minder lang open zijn, maar zullen voortaan  één maal per week open zijn tot 19u.s’avonds. Kortom, meer bereikbaarheid op momenten die beter aansluiten bij de noden van de klanten.

Vanaf 6 juni 2006 voert De Post een reorganisatie door van haar kantorennetwerk. In deze nieuwe organisatie worden alle 1.300 kantoren opgenomen in een ''Sterrenstructuur''.

Zo komen er 166 ''Sterren'' in het ganse land. Binnen elke ''Ster'', die verschillende gemeenten kan omvatten, worden de activiteiten van de grote en kleinere kantoren en van de nieuwe Postwinkels gecoördineerd, onder de leiding van een hoofdkantoorhouder. Ook de openingstijden van de postkantoren zullen aangepast worden.

De belangrijkste innovatie in de nieuwe organisatie is het feit dat vanaf 6 juni 630 grote kantoren op zaterdagvoormiddag zullen geopend zijn. 182 van hen zullen, naast de zaterdag, ook minstens éénmaal per week tot 19u’s avonds open zijn. De openingsuren van 600 kleinere kantoren zullen verminderd worden, maar zij zullen voortaan éénmaal per week open zijn tot 19u.
Dit betekent concreet dat alle klanten voortaan, in hun omgeving, in een postkantoor zullen terecht kunnen, s’avonds of in het weekend. De klanten zullen de komende weken op de hoogte gebracht worden van de nieuwe situatie in hun omgeving, onder meer via aankondigingen in de postkantoren en een huis-aan-huisfolder.

Intussen werkt De Post ook verder aan de creatie van Postwinkels. Het gaat over een samenwerking met externe partners, uit de privé of de publieke sector, in wiens verkooppunten het basisaanbod van De Post wordt aangeboden. Nu reeds zijn er 46 dergelijke winkels en enquêtes hebben aangetoond dat de klanten er zeer tevreden over zijn. De Post voorziet dat hun aantal dit jaar versneld zal opgevoerd worden tot 170. De officiële procedure voor de selectie van de partners is aan de gang. Vanaf deze zomer zullen nieuwe Postwinkels opgestart worden.

Naarmate het aantal Postwinkels toeneemt, zal het totale aantal openingstijden binnen een ''Ster'' mettertijd nog toenemen.
Zodra De Post een beslissing zal genomen hebben inzake de keuze van een lokale partner en de inplanting van een Postwinkel, zal zij het betrokken gemeentebestuur en de klanten op de hoogte brengen.

Johnny Thijs, CEO van De Post, verklaart: ''Met de aanpassing van de openingsuren zetten we een nieuwe stap in de reorganisatie van ons verkoopsnetwerk. De oprichting van nieuwe en bijkomende Postwinkels vanaf deze zomer, wordt de volgende. In de loop van 2006 zal hun totale aantal op 170 gebracht worden. Postwinkels zijn belangrijk in ons netwerk, omdat ze de gevolgen van de hergroepering van kleinere postkantoren opvangen voor de klanten. Daarom ook heeft het directiecomité van De Post onlangs beslist dat de sluiting van postkantoren voortaan, in principe, zal voorafgegaan worden door de effectieve opening van een Postwinkel in de omgeving. Overigens zijn geen verdere sluitingen van postkantoren gepland in de loop van de tweede helft van 2006''.