01 oktober 2003

De Raad van Bestuur heeft op vrijdag 26 september jl. ingestemd met een herverdeling van bevoegdheden binnen het Directiecomité van De Post, die vandaag ingaat.

"Het doel van deze herschikking," zegt Chief Executive Officer Johnny Thijs hierbij, "is de efficiëntie en de kwaliteit van de beslissingen van het Directiecomité en dus de slagkracht van De Post te verhogen. Bovendien willen wij hiermee een voorbeeld stellen voor de gehele organisatie, aangezien deze maatregelen ook een besparing betekenen."

 • Het Directiecomité telt, naast de CEO, voortaan zes leden, in plaats van acht.
 • De heer Carl Holsters blijft Directeur Retail and Financial Services, een Directie die ongewijzigd blijft.
 • Mevrouw Martine Durez, Directeur Finance and Accounting, krijgt er de verantwoordelijkheid bij voor het Vijfjarenplan.
 • De heer Luc Luyten, Directeur Human Resources and Organisation, wordt bovendien verantwoordelijk voor Legal.
 • De heer Johan Vinckier, Directeur Informatie- en communicatietechnologie (ICT), krijgt er de bevoegdheden bij voor Real Estate, Facility Management en Purchasing.
 • De heer Baudouin Meunier, Directeur Sales & Marketing en Dochterondernemingen, krijgt ook de bevoegdheid voor Regulatory en International Affairs.
  De heer Bernard Damiens heeft aanvaard deze taken verder op zich te blijven nemen, rapporterend aan B. Meunier.
  De heer Baudouin Meunier krijgt bovendien de verantwoordelijkheid voor Intelligence and Modeling, één van de polen van het vroegere "Business Development".
 • Vermits de heer Jan Tindemans om persoonlijke redenen beslist heeft De Post te verlaten, zal de leiding van de Directie Operations Mail ad interim waargenomen worden door de heer Johnny Thijs en dit totdat een opvolger voor de heer Tindemans is benoemd, die ook zal deel uitmaken van het vernieuwde Directiecomité.
  Het vertrek van de heer Tindemans zal geen enkele invloed hebben op de voortzetting van de aan de gang zijnde moderniseringsprojecten bij Mail.
 • Er wordt een aparte cel Externe Communicatie en Public Affairs gecreëerd, waarvan de verantwoordelijke geen lid zal zijn van het Directiecomité en rechtstreeks zal rapporteren aan de CEO.
 • De heer Christophe Evers heeft de wens geuit het bedrijf te verlaten per 31 december e.k om aan zijn carrière een nieuwe oriëntatie te geven. De functie van Directeur Strategie en Business Development wordt dus opgeheven.

Het Directiecomité houdt eraan Jan Tindemans en Christophe Evers te danken voor hun bijdrage aan het fundamentele veranderingsproces dat De Post de afgelopen jaren in gang heeft gezet en wenst hun het allerbeste toe.