Ben je student en wil je een centje bijverdienen? Waarom dan niet werken bij bpost? Je kunt kiezen uit verschillende functies Zegt het je wat?

Dien hier dan als de bliksem je kandidatuur in !

Mogelijkheden

bpost zal jobstudenten aanwerven voor de volgende functies:

 • algemene dienst - uitreiker
 • algemene dienst - postman sorteercentrum | postman logistiek - sorteerder Internationale Zendingen BPI – Brucargo Zaventem
 • algemene dienst - (loket)bediende
 • bediende – contactcenter
 • magazijnier – Depot Jemelle

Jobstudenten tewerkgesteld als loketbediende zullen enkel ingeschakeld worden in de grote geselecteerde kantoren. Deze studenten zullen nooit alleen aan de loketten werken, maar altijd ondersteund worden door een collega.

Voorziene opleiding

Opleiding van jobstudenten postbode (uitreiker)

Jobstudenten tewerkgesteld als postman-uitreiker krijgen een opleiding van één week waarvan:

 • 1 dag e-learning en indien nodig een bromfietsopleiding die naargelang het geval verstrekt zal worden in het kantoor van tewerkstelling of in het opleidingscentrum van bpost Academy
 • 4 dagen op de werkvloer.
Opmerking
Jobstudenten die eerder waren tewerkgesteld als postman-uitreiker krijgen 3 dagen opleiding op de werkvloer.

Opleiding van jobstudenten postman sorteercentrum, logistiek, magazijnier
Deze jobstudenten krijgen één dag opleiding op de werkvloer.

Opleiding van jobstudenten loketbediende | bediende contactcenter
Jobstudenten tewerkgesteld als commercieel medewerker krijgen 3 dagen opleiding waarvan:

 • 1 dag in Post Academy (opleidingscentrum)
 • 2 dagen op de werkvloer.

Opmerking
Jobstudenten die eerder waren tewerkgesteld als algemene dienst-loketbediende krijgen 3 dagen opleiding op de werkvloer
Jobstudenten tewerkgesteld als bediende contactcenter krijgen een opleiding op de werkvloer

Kenmerken tewerkstelling

Duur tewerkstelling
De tewerkstelling tijdens de zomermaanden juli/augustus/septemberzal worden bepaald door de organisatorische behoeften.

Tussenkomst uitzendbureau
Het contacteren van de studenten en de invulling van de planning zal gebeuren door een uitzendbureau.

Contracten
Met uitzondering van de studenten in de functie van schoonmaker die met een interimcontract tewerkgesteld zullen worden, worden de studenten tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst “bpost”.

Voorwaarden tot werving


De kandidaten voor een betrekking van jobstudent bij bpost moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op de dag van de werving (18 jaar voor een tewerkstelling in de nachtvacatie, voor uitreiking die begint voor 6u 's morgens of voor een job als commercieel medewerker)
 • van goed gedrag en zeden zijn
 • nog steeds studeren
 • vrij zijn in de periodes van de noden van de kantoren waarvoor ze be-langstelling hebben
 • voor bepaalde diensten beschikken over een rijbewijs B of kunnen fietsen
 • houder zijn van een diploma secundair onderwijs voor de job van loketbediende.
 • bij een voorgaande tewerkstelling(en) gunstig geëvalueerd zijn in de uitgeoefende job. 

Heb je interesse ?
Dien hier dan als de bliksem je kandidatuur in !